MARQUETTE MAC 1200: 6-Kanal-EKG mit allen Ableitungen, Akku neu, inkl. Gerätewagen, ...

رقم البند: 1000249
1.790,00 EUR
السعر الصافي

ورقة المعلومات

MARQUETTE MAC 1200: 6-Kanal-EKG mit allen Ableitungen, Akku neu, inkl. Gerätewagen, inklusiv Saugellektrodenanlage GE KISS, gebraucht